Edukacyjny przegląd finansowy #04 – sierpień 2018

Edukacyjny przegląd finansowy #04 – sierpień 2018

Pierwszego dnia miesiąca publikuję wpis, w którym zbieram dla Ciebie ciekawe i ważne linki oraz krótkie streszczenie najważniejszych wydarzeń w finansach i/lub gospodarce z poprzedniego miesiąca, które z mojego punktu widzenia, mogą mieć wpływ na Twoją edukację finansową lub Twojego dziecka. Wiesz… chodzi mi o to, żeby być na bieżąco z trendami, z nowościami, które wpływają lub będą wpływać na poziom wiedzy finansowo-ekonomicznej. Zależy mi, aby przytaczać tu nie tylko linki i wydarzenia, które miały miejsce w danym miesiącu, ale dodatkowo okraszać je w krótkie edukacyjne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że ten cykl przypadnie Ci do gustu.

Jeśli zechcesz, o nowych wpisach mogę przypominać Ci mailowo. Wystarczy zapisać się na newsletter. W prezencie i podziękowaniu odbierzesz darmowego ebooka, o tym w jaki sposób wprowadzić swoje dziecko w meandry domowego budżetu.A teraz przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń ze świata pieniędzy i nie tylko – z sierpnia.

  1. Niskie emerytury

Szacuje się, że wysokość emerytur osób, które przejdą na nią za kilkadziesiąt lat, sięgać będą ok. 1/3 ostatniego wynagrodzenia. Wpływ na to, ma m.in. sytuacja demograficzna w Polsce. Starzejemy się coraz szybciej, a w 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym będzie wynosić ok. 1/4 ogółu społeczeństwa – 26,7% (trzy dekady wcześniej odsetek ten był o 11% niższy).

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez ZUS za I kwartał 2018 r. średnia emerytura mężczyzn wyniosła 2570 zł, a kobiet 1550 zł.

Pocieszające jest, że w porównaniu z rokiem 2016, liczba osób odkładających na emeryturę za pośrednictwem IKE i IKZE w 2017 r. wzrosła (IKE – 5,8% ogólnej liczby osób pracujących, IKZE – 4,2%)

IKE – dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny. Posiadacz konta IKE może wybrać konkretny sposób oszczędzania, począwszy od lokaty bankowej, poprzez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie. Rachunki IKE są oferowane przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, pod warunkiem dokonania wypłaty po osiągnięciu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Wysokość wpłat na IKE do 2008 roku była ograniczona do 1,5-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Obecnie limit wpłat wynosi 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej. W roku 2018 kwota ta wynosi 13 329 zł (źródło: Wikipedia).

 

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest formą dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych, która funkcjonuje obok indywidualnego konta emerytalnego (IKE).

IKZE różni się od IKE głównie opodatkowaniem. Aby zachęcić przyszłych emerytów do oszczędzania w IKZE zastosowano preferencję podatkową polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto. Natomiast opodatkowaniu PIT według skali podatkowej będzie podlegała wypłata z IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania, zwrot środków zgromadzonych na tym koncie oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

W przypadku IKE, na konto wpłacane są środki już po opodatkowaniu, a wypłata zarówno dla oszczędzających jak i uprawnionych jest zwolniona z podatku dochodowego (źródło: http://finansopedia.forsal.pl).

Więcej tutaj.

  1. Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Jeśli jeszcze nie myślisz o swojej emeryturze, to wiedz, że myśli o tym za Ciebie nasz rząd. Wszystko wskazuje na to, że PPK ruszy w 2019 r.

Na czym to polega? W skrócie „pracownik odkłada co miesiąc 2% pensji brutto, do tego dorzuca się pracodawca (kolejne 1,5%) oraz państwo (250 zł opłaty powitalnej + 240 zł co roku). Środkami zarządza fundusz wybrany przez pracodawcę po konsultacji ze związkami zawodowymi.

Po ukończeniu 60. roku życia pracownik odbiera zgromadzony kapitał. Jedną czwartą od ręki, a resztę w comiesięcznych ratach przez kolejne 10 lat.

Do PPK domyślnie będą zapisywani wszyscy, ale będzie można zrezygnować składając pracodawcy odpowiednią deklarację. Jeżeli wypiszesz się z tego interesu, po czterech latach znowu wracasz, oczywiście z prawem do kolejnej rezygnacji. W takiej sytuacji pracownik dostaje z powrotem wpłacone przez siebie składki +70% tego, co wpłacił pracodawca (po potrąceniu podatku dochodowego).”

Więcej tutaj.

  1. Koniec wakacji, witaj szkoło. Jakie ubezpieczenie dla dziecka?

Początek roku szkolnego to dla rodziców okres większych wydatków. Książki, przybory szkolne, ubrania,… no i ubezpieczenie. Zazwyczaj szkoły proponują grupowe ubezpieczenia z niską składką, którą zazwyczaj skarbnik klasowy zbiera od naszych pociech. Czy zastanawiałeś się co takie ubezpieczenie Ci daje (a właściwie Twojemu dziecku)?

Artykuł Maćka Samcika dał mi wiele do myślenia. Prawdopodobnie rozejrzę się na rynku ubezpieczeń i wykupię dla swojego syna ubezpieczenie indywidualne, na sprawdzonych i nieco lepszych warunkach niż ubezpieczenia grupowe oferowane szkołom i przedszkolom. Składka nieco wyższa, ale świadomość i poczucie bezpieczeństwa też są cenne. Polecam Ci ten link.

Więcej tutaj.

  1. Jaka jest przyczyna wyższych cen mieszkań?

Na przestrzeni ostatniego roku mieliśmy do czynienia z nawet dwucyfrowymi wzrostami cen mieszkań. Skąd się wzięły te wzrosty? Po pierwsze – przez wyższe ceny materiałów budowlanych. Po drugie – rośnie popyt na mieszkania ze strony inwestorów. Obecnie trwa moda na inwestowanie na rynku nieruchomości (coraz bardziej popularny jest flipping).

Flipping to termin zaczerpnięty z amerykańskiego rynku nieruchomości,  gdzie termin ten oznacza kupowanie nieruchomości, najczęściej po cenie niższej niż rynkowa,  a następnie odsprzedawanie ich z zyskiem. 

Co jest trzecim powodem wyższych cen mieszkań? Sprawdź sam?. Link poniżej.

Więcej tutaj.

  1. Zamieszanie wokół ulgi na start

Planowałeś otworzyć działalność gospodarczą i skorzystać z 6-miesięcznej ulgi na ZUS? W ostatnich dniach w tej sprawie było gorąco. Poniżej szczegóły:

ulganastart

Ostatecznie ministerstwo wydało poniższy komunikat:

ulganastart2

Więcej tutaj.

  1. Darmowe konto w każdym banku

8 sierpnia weszły w życie przepisy zobowiązujące banki do wprowadzenia do oferty tzw. rachunku podstawowego, czyli darmowego konta bankowego. Zarówno za korzystanie z niego jak i za wydanej do niego karty nie będą naliczane żadne prowizje. Darmowe będą również przelewy internetowe i 5 wypłat z bankomatów obcych w miesiącu.

Co ciekawe konto nie może być powiązane z żadnym produktem kredytowym. Oznacza to, że jeśli właściciel rachunku podstawowego zdecyduje się na kredyt, bank będzie nalegał na zmianę rachunku.

Więcej tutaj.

  1. Polacy nie chcą podnosić kompetencji?

Z raportu Eurostatu wynika, że w 2016 r. zaledwie 4% Polaków w wieku 25-64 lata brało udział w szkoleniu lub kształceniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe (średnia europejska 10,7%).

Specjaliści z Agencji Doradztwa Personalnego Adecco podkreślają, że rynek pracy w Polsce w 2018 zmaga się z rosnącym problemem niedopasowania programów kształcenia do potrzeb gospodarki.

Najważniejszymi według raportu kompetencjami twardymi jest m.in.: zarządzanie strategiczne IT, inżynieria mechaniczna, obsługa wózka widłowego. Kompetencjami miękkimi jakie warto posiadać są: kreatywność, przywództwo i zarządzanie kryzysowe, wytrwałość i odporność. Więcej w linku.

Więcej tutaj.

  1. Młodzi Polacy z długami

Niespłacone mandaty, pożyczki gotówkowe oraz rachunki za telefon. To te płatności przysparzają młodym Polakom największych problemów. Łączne zadłużenie osób pomiędzy 18 a 24 rokiem życia sięga już 872 mln zł. Z kolei z danych KRD wynika, że na przestrzeni ostatniego roku długi Polaków, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat, podskoczyły o niebagatelne 62 proc.

To mi uświadamia jeszcze bardziej jak potrzebna jest w Polsce edukacja finansowa najmłodszych.

Więcej tutaj.

  1. Polacy pokochali obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe sprzedają się najlepiej w historii. Przez 7 miesięcy bieżącego roku Polacy kupili te papiery za kwotę wyższą niż w całym 2017 roku. Przyczyną mogą być np. nisko oprocentowane lokaty.

Obligacja skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministra Finansów. Minister finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. 

Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa.

Termin do zapadalności obligacji skarbowych jest dłuższy niż 1 rok. Emitowane przez Ministra Finansów papiery dłużne o zapadalności poniżej 1 roku noszą nazwę bonów skarbowych. Świadczenia wynikające z obligacji skarbowych mogą mieć charakter pieniężny (odsetki, dyskonto) lub niepieniężny (akcje spółki, której właścicielem jest Skarb Państwa) (źródło: Wikipedia).

Więcej tutaj.

  1. Karta debetowa dla dzieci poniżej 13 roku życia dostępna w ofercie PKO BP

Plastikową kartę lub naklejkę zbliżeniową mogą zamówić rodzice w serwisie transakcyjnym iPKO lub w oddziałach banku w całej Polsce. Karty przeznaczone są dla dzieci poniżej 13. roku  życia i wydawane na wniosek rodzica. Warunkiem uzyskania karty jest posiadanie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO. Plastik przypisany jest do specjalnego rachunku, który rodzic zasila wcześniej gotówką. Można to zrobić w serwisie iPKO, w aplikacji IKO, we wpłatomacie, przelewem z dowolnego banku, a także wpłacając pieniądze w oddziale instytucji.

Więcej tutaj.

[fb_button]

Dodaj komentarz

Close Menu