Edukacyjny przegląd finansowy #05 – wrzesień 2018

Edukacyjny przegląd finansowy #05 – wrzesień 2018

Pierwszego dnia miesiąca publikuję wpis, w którym zbieram dla Ciebie ciekawe i ważne linki oraz krótkie streszczenie najważniejszych wydarzeń w finansach i/lub gospodarce z poprzedniego miesiąca, które z mojego punktu widzenia, mogą mieć wpływ na Twoją wiedzę finansową. Wiesz… chodzi mi o to, żeby być na bieżąco z wydarzeniami lub finansowymi trendami. Zależy mi, aby przytaczać tu nie tylko linki i wydarzenia, które miały miejsce w danym miesiącu, ale dodatkowo okraszać je w krótkie edukacyjne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że ten cykl przypadnie Ci do gustu.

Jeśli zechcesz, o nowych wpisach mogę przypominać Ci mailowo. Wystarczy zapisać się na newsletter. W prezencie i podziękowaniu odbierzesz darmowego ebooka, o tym w jaki sposób wprowadzić swoje dziecko w meandry domowego budżetu.A teraz przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń ze świata pieniędzy i nie tylko – z września.

  1. Ruszył program „Dobry start”

Początek września to powrót dzieci do szkół, a dla rodziców wydatki związane ze szkolną wyprawką. Tym razem rodziców postanowił wesprzeć rząd, wprowadzając program „Dobry start” w ramach którego rodzice otrzymują 300 zł na przybory szkolne lub książki. Programem zostało objętych 4,6 mln dzieci

Więcej tutaj.

  1. Polskie finanse publiczne nieprzygotowane na spowolnienie gospodarcze

Eksperci szacują, że pomimo utrzymującej się dobrej koniunktury prognozowanej na 2019 r. deficyt sektora finansów publicznych w Polsce pozostaje wysoki na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Według prognoz Komisji Europejskiej z maja br. faktyczny deficyt w Polsce będzie nieznacznie niższy od planowanego (1,4%), ale wciąż znacznie powyżej unijnej średniej (0,3% PKB). W 11 państwach prognozowane są nadwyżki zamiast deficytu.
Szczerze? Zastanawiam się kiedy to wszystko posypie się jak domek z kart…

Deficyt sektora finansów publicznych – według polskiej ustawy o finansach publicznych to ujemna różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego. Dodatnia różnica stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych. Dochody i wydatki oraz deficyt lub nadwyżkę sektora finansów publicznych ustala się po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (źródło: Wikipedia)

Więcej tutaj.

  1. Niska stopa inwestycji

Stopa inwestycji, a więc relacja nakładów na środki trwałe w stosunku do PKB, na koniec II kwartału wyniosła 17,8%. Jest ona wciąż na najniższych poziomach od 20 lat. Premier Morawiecki obiecuje, że stopa ta powinna wynosić 25%.
Dlaczego wysokie stopy inwestycji są wskazane i są tak ważne? Ponieważ zapewniają trwały i stabilny wzrost PKB, który nawet przy możliwym tąpnięciu w konsumpcji (na której w znacznej mierze opiera się obecnie polska machina gospodarcza) nie sprowadzi nas do parteru.
Obecna stopa jest jedną z najniższych w regionie.

Więcej tutaj.

  1. Koszty życia w Polsce coraz wyższe

Z kolejnej edycji raportu „Portfel statystycznego Polaka” wynika, że miesięczne zobowiązania gospodarstwa domowego statystycznego Kowalskiego wynoszą 1572 zł (w 2015 r. – 976 zł). Co składa się na tą kwotę?

Prąd 193 zł, telefon 102 zł, woda 108 zł, wywóz śmieci 52 zł, Internet 68 zł, telewizja kablowa 83 zł, gaz 116 zł, czynsz 514 zł, energia cieplna 336 zł. Po opłaceniu powyższych zobowiązań pozostaje nam w kieszeni około 1679 zł.

Więcej tutaj.

  1. Wyższe raty kredytów hipotecznych?

Aktualna referencyjna stopa procentowa wynosi 1,5% i jest najniższą w historii. Szacuje się jednak, że w przyszłym roku istnieje ryzyko jej podniesienia. Referencyjna stopa procentowa wpływa na wskaźnik WIBOR 3M (aktualnie WIBOR 3M wynosi 1,71%) od którego zależy oprocentowanie większości kredytów hipotecznych. Wyższy WIBOR oznacza wyższe raty kredytów. Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Jednym ze sposobów jest po prostu odłożenie pieniędzy na gorsze czasy, albo szybsza spłata kredytu i zmniejszenie tym samym pozostałego kapitału do spłaty.

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR (źródło: Wikipedia)

Więcej tutaj.

  1. Młodociani pracują coraz więcej

W pierwszej połowie tego roku młodzi Polacy do 21 roku życia przepracowali 144 godzin roboczych. W zeszłym roku – 107 godzin. We wrześniu zmieniły się przepisy Kodeksu pracy, na mocy których obniżeniu uległ wiek pracowników młodocianych. Dzisiaj pracę może podjąć już 15-latek.
Z jednej strony cieszyć może, że młodzi ludzie podejmują się pierwszych prac i zbierają doświadczenie, z drugiej jednak strony mam nadzieję, że do pracy nie zmusza ich, np. rodzinna sytuacja.

Więcej tutaj.

  1. Boom na kredyty hipoteczne

W sierpniu ilość wniosków kredytowych na mieszkanie była wyższa o 28,5% niż rok temu. Średnie oprocentowanie kredytu z 25% wkładem własnym wynosi 3,79% (przed rokiem 3,9%). Zadłużamy się na coraz wyższe kwoty. Raty kredytów są o 12% wyższe niż przed rokiem.

Więcej tutaj.

  1. Podatek od zysków hipotetycznych

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorców, którzy zechcą przenieść swoje aktywa lub siedzibę poza granice naszego kraju, będzie obowiązywać podatek od hipotetycznych zysków kapitałowych. Jest to konsekwencja wdrożenia dyrektywy Rady Unii Europejskiej, której celem jest przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Ministerstwo chce zatrzymać kapitał w kraju, tzn. sprawić, aby jego wyprowadzanie i lokowanie pod inną jurysdykcją, a nawet całkowita zmiana rezydencji podatkowej, przestały być opłacalne.

Więcej tutaj.

  1. Klucz za dług

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje rozwiązanie dla osób, które stracą możliwość spłaty zobowiązania wynikającego z kredytu hipotecznego. Osoby takie zyskałyby możliwość „uwolnienia się od długu” poprzez przekazanie na własność instytucji finansowej należącej do nich nieruchomości.

Więcej tutaj.

  1. Portfel studenta 2018

Związek Banków Polskich opublikował kolejny raport „Portfel Studenta”, z którego wynika, że polski student wydaje miesięcznie ok. 1900 zł (rok temu 1600 zł). Największa część z tej kwoty pochłonięta zostaje na zakwaterowanie i czesne.

Warto podkreślić, że połowę pieniędzy z portfela studenta stanowią pieniądze, które sam zarobił.

Więcej tutaj.

[fb_button]

Dodaj komentarz

Close Menu