Edukacyjny przegląd finansowy #06 – październik 2018

Edukacyjny przegląd finansowy #06 – październik 2018

Pierwszego dnia miesiąca publikuję wpis, w którym zbieram dla Ciebie ciekawe lub ważne linki oraz krótkie streszczenie najważniejszych wydarzeń w finansach i/lub gospodarce z poprzedniego miesiąca, które z mojego punktu widzenia, mogą mieć wpływ na Twoją wiedzę finansową. Wiesz… chodzi mi o to, żeby być na bieżąco z wydarzeniami lub finansowymi trendami. Zależy mi, aby przytaczać tu nie tylko linki i wydarzenia, które miały miejsce w danym miesiącu, ale dodatkowo okraszać je w krótkie edukacyjne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że ten cykl przypadnie Ci do gustu.

Jeśli zechcesz, o nowych wpisach mogę przypominać Ci mailowo. Wystarczy zapisać się na newsletter. W prezencie i podziękowaniu odbierzesz darmowego ebooka, o tym w jaki sposób wprowadzić swoje dziecko w meandry domowego budżetu.A teraz przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń ze świata pieniędzy i nie tylko – z października.

  1. Zakup ubezpieczeń bardziej świadomy

Od 1 października 2018r. weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Dla sprzedających ubezpieczenia (ubezpieczyciele, agenci, pośrednicy) oznacza to spore zmiany. Nowe przepisy nakładają bowiem obowiązek badania potrzeb klienta i dopasowania do nich odpowiedniego ubezpieczenia oraz obowiązek informowania klienta o charakterze wynagrodzenia pośrednika.

Z punktu widzenia klientów to dobra wiadomość. Ubezpieczyciele zmuszeni są do zapewnienia wysokich standardów podczas sprzedaży swoich produktów. Dzięki rzetelnym informacjom zakup ubezpieczeń powinien być bardziej świadomy, a nasza wiedza na temat ich warunków funkcjonowania powinna być o wiele większa.

Więcej tutaj.

  1. Problemy seniorów ze spłatą kredytów

345 tys. osób powyżej 64 roku życia nie spłaca swoich zobowiązań w terminie. Statystyki wskazują, iż takich osób jest coraz więcej. Polscy seniorzy zalegają ze spłatą prawie 7,3 mld złotych. Szacuje się, że przyczyną problemów jest wzrost wydatków starszych osób na leki oraz leczenie.

Więcej tutaj.

  1. Kradzież dokumentów a wyłudzenia

Związek Banków Polskich podaje, że w III kwartale 2018r. zablokowano 1,5 tys. prób wyłudzenia kredytów na łączną kwotę ponad 120 milionów złotych. Warto pamiętać, że utracone dokumenty (np. dowód, prawo jazy) należy jak najszybciej zastrzec w Centralnej Bazie Danych Systemu „Dokumenty zastrzeżone”. Do bazy tej trafia około 470 dokumentów dziennie. Warto zaznaczyć, że od 2015r. w liczbie prób wyłudzeń widzimy trend spadkowy.

Co zrobić, gdy utracimy dokument?

• Zastrzec dokument w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

• Powiadomić Policję – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

• Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówki konsularnej i wyrobić nowy dokument – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej tutaj.

  1. Wyniki funduszy inwestycyjnych

Na koniec czerwca 2018r. w Polsce istniało 901 funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów jakie zebrały te fundusze to 334,2 mld złotych, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej.

Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na światowym rynku finansowym wyróżnić można kilka typów funduszy inwestycyjnych. Podstawowe typy to:
• fundusze otwarte, FIO (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa)
• fundusze zamknięte, FIZ (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych).
Dodatkowo w polskich warunkach istnieje jeszcze jeden typ funduszu inwestycyjnego: Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO), będący połączeniem funduszu otwartego i funduszu zamkniętego. Źródło: Wikipedia.

Więcej tutaj.

  1. Spadki na rynku kapitałowym

Od początku 2018 roku kapitalizacja spółek notowanych na warszawskiej giełdzie spadła o 11%. Zmartwieniem dla inwestorów jest m.in.:
• Spowolnienie gospodarcze w Niemczech (malejąca produkcja przemysłowa),
• Trudna sytuacja we Włoszech (populistyczny rząd, wbrew zaleceniom Komisji Europejskiej, nie zamierza ograniczać wydatków budżetowych, a sektor finansowy od dłuższego czasu wskazywany jest jako pięta Achillesa banków na Starym Kontynencie),
• Utrudnienia z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (negocjacje warunków Brexit),
• Wojna handlowa między USA a Chinami.

Krajowe wskaźniki makroekonomiczne również nie napawają inwestorów optymizmem. Np. niskie bezrobocie powoduje, że firmy mają trudność w znalezieniu wykfalifikowanych pracowników, co hamuje rozwój przedsiębiorstw. Niepokojące są również podwyżki cen energii elektrycznej.

Więcej tutaj.

  1. Zarobki Polaków za granicą

Z raportu rankomat.pl wynika, że Polacy za granicą zarabiają coraz lepiej. Ich zarobki w minionym roku były średnio wyższe o 1000 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Najlepiej Polakom płacą w Austrii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Średnie wynagrodzenie Polaków pracujących w Unii Europejskiej wyniosło w 2017r. 7705 zł brutto. Najwięcej ofert pracy przychodziło z Niemiec.

Więcej tutaj.

  1. Tydzień Płatności Bezgotówkowych

Specjaliści twierdzą, że zminimalizowanie obrotu gotówkowego przyniesie korzyść nie tylko konsumentom, ale również całej gospodarce w wysokości nawet 1% PKB rocznie. Do tego płatności bezgotówkowe mają wywierać pozytywny wpływ na przejrzystość życia gospodarczego i przyczyniać się do skuteczności walki z szarą strefą.

16 października obchodziliśmy Dzień bez Gotówki. Celem inicjatywy jest zachęcenie Polaków do elektronicznych płatności.

Polski system bankowy i płatniczy należy do najnowocześniejszych w Europie. Oferuje bezpieczne, innowacyjne, szybkie i wygodne rozwiązania, które konsumenci chętnie wykorzystują na co dzień. Aż 91 proc. Polaków uważa, że korzystanie z bankowości elektronicznej i mobilnej jest bezpieczne – mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Więcej tutaj.

  1. Studenci nie płacą czesnego?

Zadłużenie studentów z tytułu nieopłaconego czesnego wynosi 16,1 mln złotych i jest dwa razy większe niż 5 lat temu. Problem dotyczy ok. 9,2 tys. żaków. Przeciętnie mają do oddania ok. 1775 zł.

Warto zaznaczyć, że brak regularnych wpłat może skutkować wpisaniem studenta do rejestru dłużników, co z kolei może utrudnić lub uniemożliwić wzięcia kredytu hipotecznego lub kredytu na własną działalność gospodarczą.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna (KRD BIG S.A.) – pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej działające od 4 sierpnia 2003. Podstawą działalności KRD jest ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

KRD BIG SA zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej firm oraz konsumentów. Biuro zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych – są to zarówno dane o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań przez firmy i konsumentów. Informacje o dłużnikach przekazywać do biura mogą nie tylko przedsiębiorcy, ale również gminy i ich jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne posiadające tytuł wykonawczy.

Więcej tutaj.

  1. Będzie trudniej o kredyt hipoteczny

Obecnie kredyty hipoteczne są rekordowo tanie i łatwo dostępne. Wszystko może się zmienić po zwiększeniu stóp procentowych. W wielu krajach już to nastąpiło, przewiduję się, że w Polsce również może nastąpić wzrost stóp procentowych.

Dla przykładu jeśli dziś ktoś może otrzymać maksymalnie 300 tys. zł kredytu, to przy stawce WIBOR na poziomie 3% dostępna kwota spadnie do 263,5 tys. zł. Gdyby WIBOR powrócił do 6%, to zdolność kredytowa takiej osoby spadnie aż o 1/3, czyli z 300 tys. zł do 200 tys. zł.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) – stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. (aktualnie ok. 1,7%)

Więcej tutaj.

  1. 31 października – Światowy Dzień Oszczędzania

W tym roku obchodzimy już po raz 94 Światowy Dzień Oszczędzania. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że Polacy myślą o oszczędzaniu raczej w krótszym horyzoncie czasowym. Najczęściej oszczędności odkładamy na lokatach krótkoterminowych. 40% badanych nie oszczędza na emeryturę. Rzadko sięgamy po produkty inwestycyjne. Jednym z powodów jest niski poziom wiedzy ekonomicznej.

Raport wskazuje, że w ostatnich latach oszczędności Polaków mimo wszystko rosną. OECD szacuje, że stopa oszczędności w tym roku w Polsce wyniesie 2,5% (np. w Niemczech wynosi ok. 10%, Szwecja 16%, Czechy 5,5%)

Stopa oszczędności to stosunek oszczędności do dochodów.
jakoszczedzamy

Więcej tutaj.

[fb_button]

Dodaj komentarz

Close Menu