Jak zdobyć 1600 zł miesięcznie na studia?

Jak zdobyć 1600 zł miesięcznie na studia?

Jeżeli jesteś tegorocznym maturzystą i zastanawiasz się jak zdobyć pieniądze na swoje wymarzone studia, jest na to sposób. 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarnecki oferuje program stypendialny Indeks Start2Star, którego celem jest zapewnienie środków finansowych na studia dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku 14 osób ma szansę otrzymać 1600 zł brutto miesięcznie na cały regulaminowy okres studiów stacjonarnych (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kto może zgłosić się do programu?

Sprawdź czy spełniasz wszystkie kryteria. Masz szansę jeżeli:

 • jesteś uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i przystępujesz do tegorocznej matury,
 • twoja średnia ocen na świadectwie przedostatniej klasy ponadgimnazjalnej wyniosła minimum 4.0 oraz wykazujesz się aktywnością pozaszkolną,
 • w ciągu dwóch ostatnich lat podatkowych dochód netto na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 1500 zł,
 • uczestniczysz w procesie rekrutacji na uczelnię w Polsce w trybie stacjonarnym.

Oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się aktywnością społeczną, przedsiębiorczością lub zaangażowaniem w wolontariat.

Spełniasz wszystkie powyższe kryteria? Aplikuj. Masz czas do 17.06.2020 r.*

* finalny termin zostanie ustalony w zależności o terminu tegorocznych matur.

 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi wraz z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich,
 • podstawą ubiegania się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się oraz złożenie przez kandydata stosownego wniosku w formie elektronicznej na stronie internetowej Organizatora (www.paga.org.pl). Wniosek należy wypełnić on-line,
 • do wniosku należy dołączyć w formie elektronicznej samodzielnie napisany esej zawierający uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów i uczelnię oraz uzasadnienie ubiegania się o przyznanie stypendium a także samodzielnie napisany opis aktywności kandydata w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, działalności społecznej i wolontariatu,
 • w drugim etapie rekrutacji przeprowadzane są przesłuchania przed komisją rekrutacyjną. Na tym etapie uczestnik zobowiązany jest przedstawić:
  • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i inne fakty wymienione przez kandydata we wniosku o przyznanie stypendium,
  • co najmniej jeden list rekomendacyjny od nauczyciela lub dyrektora szkoły poświadczający osiągnięcia, aktywność kandydata oraz jego sytuację majątkową; wskazane jest złożenie większej liczby listów rekomendacyjnych, jednak nie więcej niż czterech,
  • wydane przez właściwe organy oryginały zaświadczeń o dochodach kandydata i członków jego rodziny, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osiąganych w dwóch ostatnich latach podatkowych,
  • oświadczenie o wyborze kierunku studiów oraz nie więcej niż trzech uczelni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o przyjęcie na które się ubiega. Kierunek studiów na wszystkich tych uczelniach musi być kompatybilny z dotychczasowymi zainteresowaniami, posiadaną wiedzą oraz osiągnięciami

Regulamin programu dostępny jest tutaj. Jeżeli masz jakieś pytania zajrzyj tutaj.

Więcej o programie dowiesz się z strony Fundacji im. Lesława A. Pagi 

Jeżeli spełniasz warunki zarejestruj się właśnie teraz:

Dodaj komentarz

Close Menu