Wydatki nieregularne w teorii i praktyce dla Twojego nastolatka

Wydatki nieregularne w teorii i praktyce dla Twojego nastolatka

Wydatki nieregularne potrafią zrujnować wiele domowych budżetów. Ich planowanie tylko i wyłącznie z myślą o zbliżającym się miesiącu, bez utrzymywania jakiejkolwiek rezerwy finansowej na wydatki w kolejnych miesiącach jest mocno ryzykowne. W praktyce powoduje to, iż kontrolę nad naszymi pieniędzmi przejmują zbliżające się nieuchronnie wydarzenia, a nie my sami. To może rodzić frustrację, konieczność rezygnacji ze swoich planów lub zachcianek, albo w ostateczności zapożyczanie się.Na swoje finanse należy więc spoglądać przynajmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a najlepiej planować wszelkie większe wydatki na rok w przód. Pozostaje pytanie, czy rozmawiać o nich z naszymi dziećmi? W jaki sposób pokazać dziecku, jak planować budżet w dłuższej perspektywie? Kiedy jest odpowiedni moment na omówienie tego tematu z naszymi dziećmi?

Kiedy zacząć rozmawiać?

Wydaje mi się, że wydatki nieregularne są taką kategorią budżetową, których omówienie wymaga od nastolatka bardzo dobrej znajomości zasad funkcjonowania rodzinnego budżetu, a od Ciebie dobrej strategii w nauczaniu. W tego typu rozmowy i praktykę zaangażowałbym nastolatków w wieku 15-18 lat. Wcześniej proponowałbym zacząć od teorii, a więc np. od wyjaśnienia, co to są w ogóle wydatki nieregularne.

Wydatki nieregularne – to wydatki ponoszone rzadziej niż co miesiąc, na wszelkiego rodzaju okazje lub rzeczy materialne, których zakup da się przewidzieć i wskazać konkretny miesiąc zakupu. Co może być takim wydatkiem? Np. podatek, ubrania, OC, wyprawka szkolna, wydarzenia rodzinne (np. wesela), remonty.

Jeżeli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy w tym temacie, polecam Ci serdecznie wpis na blogu Marcina Iwucia. Marcin dokładnie wyjaśnia w jaki sposób ustalać i odkładać miesięcznie kwotę (rezerwę), aby w danym miesiącu można było sfinansować wydatki nieregularne, bez uszczerbku w domowym budżecie.

Wydatki nieregularne, fundusz awaryjny, poduszka finansowa

Wracając do rozmowy z dzieckiem, warto przy okazji tego tematu wyjaśnić czym jest fundusz awaryjny oraz poduszka finansowa.

Fundusz awaryjny – odłożona kwota w wysokości ok. 1000-2000 zł, która zabezpieczy Waszą rodzinę na wypadek awarii lub konieczności nieplanowanej wymiany wszelkich ważnych sprzętów domowych zaspakajających Wasze podstawowe potrzeby np. lodówki.

Poduszka finansowa – odłożona kwota w wysokości ok. 6-krotności Waszych miesięcznych wydatków na życie.

W ramach ćwiczeń, aby wyjaśnić swojemu dziecku wydatki nieregularne możesz:

 1. Wydrukować swój roczny wyciąg z konta i wyszukać wspólnie z dzieckiem takich wydatków, które można zakwalifikować do wydatków nieregularnych,
 2. Wypisać wszelkie możliwe wydatki nieregularne wraz z miesiącami ich ponoszenia,
 3. Spisać wszystkie sprzęty w waszym mieszkaniu i określić, które z nich najbardziej szwankuje lub z którego najczęściej korzystacie, po to, aby spróbować przewidzieć, który z nich będzie potrzebował jako pierwszy naprawy lub wymiany. Przy każdym sprzęcie napiszcie kwotę, która stanowiłaby koszt zakupu nowego.
 4. Zastanowić się, czy w najbliższym roku w Waszej rodzinie nie szykuje się np. wesele, komunia, chrzciny, czyli imprezy na które możecie być zaproszeni i które zapewne wygenerują Wam dodatkowe koszty.

Strategia

Jak w praktyce wykorzystać te powyższe zagadnienia, by Twój nastolatek mógł przekonać się na czym to polega?

Nie wiem czy czytałeś już mój artykuł na temat kieszonkowego (tutaj możesz sobie go przypomnieć). Celem edukacji finansowej powinno być przygotowanie Twojego dziecka do mądrego zarządzania swoimi pieniędzmi w dorosłym życiu. A skoro tak, to w mojej ocenie kwota kieszonkowego, wraz z wiekiem dziecka powinna nie tylko wzrastać, ale również być na tyle wysoka, aby nastolatek mógł partycypować w coraz to większej ilości wydatków Waszej rodziny.

A zatem, aby nastolatek wykorzystał wiedzę na temat powyższych zagadnień w praktyce, proponuję następującą strategię, która będzie miała na celu:

 1. Przekonanie nastolatka, aby z części jego kieszonkowego były finansowane wydatki nieregularne Waszej rodziny,
 2. Zbudowanie swojego funduszu awaryjnego,
 3. Zbudowanie przez nastolatka swojej poduszki bezpieczeństwa.

Jak to zrobić?

 1. Ustal czas trwania tej strategii np. 2 lata, zaczynając od momentu ukończenia przez Twoje dziecko 16 roku życia,
 2. Ustal taką kwotę kieszonkowego, aby z tej kwoty nastolatek dorzucał się w ustalonej części na Wasze wydatki na jedzenie, mieszkanie, rachunki, transport, a pozostałą kwotę aby mógł:
 • Przeznaczyć na swoje potrzeby, w które nie będziesz ingerował,
 • Przeznaczyć na zbudowanie w pierwszej kolejności funduszu awaryjnego,
 • Przeznaczyć na zbudowanie swojej poduszki bezpieczeństwa.

Jak ustalić kwotę funduszu awaryjnego oraz kwotę poduszki bezpieczeństwa Twojego nastolatka?

Jeśli chodzi o fundusz awaryjny niech będzie to kwota, która byłaby w stanie pokryć koszty zakupu jego ulubionego gadżetu, który odgrywa w jego życiu znaczącą rolę (np. gitara, playstation, deskorolka, rower). Ustalcie wspólnie, że nastolatek będzie odkładał ze swojego kieszonkowego odpowiednią część, aby uzbierać na swój fundusz awaryjny, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.Poduszka finansowa nastolatka powinna stanowić kwotę 6-krotności otrzymywanego kieszonkowego, na wypadek gdybyś miał taki kaprys i wstrzymał wypłatę dla swojego dziecka na jakiś czas. Uzbieranie takiej kwoty nie powinno zająć Twojemu nastolatkowi dłużej niż zakładane wcześniej przez Was 2 lata.

Przekonać się, że warto

Jeśli Twój nastolatek dokłada jakąś niewielką część ze swojego kieszonkowego na Wasze rodzinne, wspólne nieregularne wydatki oraz odkłada na swój fundusz awaryjny, to jestem pewny, że w zakładanym 2-letnim okresie nauki, dojdzie do takiej sytuacji, że będzie musiał wykorzystać środki ze swojego funduszu. Przekonanie się na własnej skórze, że warto trzymać w rezerwie gotówkę na takie nieprzewidziane wydatki, nauczy go zapewne, aby pamiętać też o tym w dorosłym życiu.Środki odłożone na swoją poduszkę finansową też powinny być wykorzystane. Wystarczy, że zdobędziesz się na odwagę i zakomunikujesz mu, że np. w kolejnych 3 miesiącach nie przekażesz mu kieszonkowego. Ciekaw jestem jego reakcji.***Co myślisz o powyższej strategii? Czy według Ciebie taki scenariusz zda egzamin w Twoim przypadku? Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią w komentarzu.

Dodaj komentarz

Close Menu